Go to Top

Природно-математички смер

Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета у области природних или техничких наука. За оне који желе да постану будући лекари или стручњаци у области биологије, физике или хемије овај смер пружа висе потребних предзнања од било које средње стручне школе. О студијама електротехнике, машинства, архитектуре, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а којима је на природно-математичком смеру гимназије посвећен највећи значај, не треба посебно ни говорити. Ученици овог смера без проблема уписују и завршавају жељене факултете, а велики број остаје и као предавачи на њима.

 

I година
Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Латински језик – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 4 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 2 часа седмично
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

II година
Српски језик и књижевност – 3 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Психологија – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 5 часова седмично
Физика – 3 часа седмично
Хемија – 3 часа седмично
Рачунарство и информатика – блок настава
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

III година
Српски језик и књижевност – 3 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Филозофија – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 3 часа седмично
Математика – 5 часова седмично
Физика – 3 часа седмично
Хемија – 3 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

IV година
Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик (Енглески језик) – 2 часа седмично
Други страни језик (Француски језик) – 2 часа седмично
Устав и права грађана – 1 час седмично
Социологија – 2 часа седмично
Филозофија – 2 часа седмично
Биологија – 3 часа седмично
Математика – 4 часа седмично
Физика – 5 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично