Go to Top

Упис

ПРВИ УПИСНИ КРУГ

ДРУГИ УПИСНИ КРУГ (уколико има слободних места)

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС:

Извод из матичне књиге рођених (копија)
Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
Сведочанство о завршеној основној школи
Сведочанства последња три разреда основне школе (шести, седми и осми разред)
Уверење о положеном завршном испиту
Вукова диплома на увид
Дипломе о освојеним наградама на увид

Природно-математички смер је структуром свог наставног плана и програма намењен пре свега ученицима који након завршене средње школе желе да упишу неки од факултета у области природних или техничких наука. За оне који желе да постану будући лекари или стручњаци у области биологије, физике или хемије овај смер пружа висе потребних предзнања од било које средње стручне школе. О студијама електротехнике, машинства, архитектуре, које се заснивају на знањима из најфундаменталнијих наука, какве су математика и физика, а којима је на природно-математичком смеру гимназије посвећен највећи значај, не треба посебно ни говорити. Ученици овог смера без проблема уписују и завршавају жељене факултете, а велики број остаје и као предавачи на њима.

 

За онога ко жели да, након средње сколе, упише неки од факултета са подручја друштвених наука, права, историје, социологије, или да студира књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор. Поред српског језика и књижевности, најзаступљенијег предмета у фонду наставних часова, у Митровачкој гимназији се уче четири језика. То је једина школа која ученицима, од прве године пружа могућност да се истовремено усавршавају у енглеском и латинском језику, и да као други страни језик, који ће учити све четири године, одаберу немачки или француски.
Знања која током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него и за изградњу битних нивоа њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.