Go to Top

Ђачки парламент

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Он има свој Статут и Пословник раду.

Парламент даје мишљење и предлоге о правилима понашања у школи стручним органима школе, Школском одбору, Савету родитеља, Тиму за заштиту деце од насиља, директору. Даје и предлоге за Програм заштите деце од насиља, Годишњи план рада, Школски развојни план, слободне и ваннаставне активности, учешће на спортским и другим такмичењима, организацију свих манифестација ученика у школи и ван ње.

Координатор Ученичког парламента је педагог школе Марина Милошевић.

Стручну помоћ Ученичком парламенту пружиће директор и наставник грађанског васпитања, а по потреби и остали наставници.

План рада парламента можете погледати овде.

Чланови Ученичког парламента су:

 1. Нађа Милојевић
 2. Александра Величанин
 3. Јована Кијевчанин
 4. Вук Чорбић
 5. Софија Ђуровић
 6. Коста Марковић
 7. Анђела Миљковић
 8. Анђела Миленковић
 9. Вукашин Јемуовић
 10. Ана Трбољевац
 11. Анђела Зечевић
 12. Богдана Ковачевић
 13. Даница Диздаревић
 14. Мартина Радивојевић
 15. Лука Радовановић
 16. Софија Андрић
 17. Мина Милосављевић
 18. Милица Гојковић
 19. Христина Милутиновић
 20. Ђурђица Деспотовић
 21. Јана Јовановић
 22. Милица Маринковић
 23. Лазар Кучевић
 24. Катарина Цветковић
 25. Ненад Јовановић
 26. Маријана Васиљевић
 27. Кристина Мартаћ
 28. Дарко Алексић
 29. Милена Видосављевић
 30. Неда Марковић
 31. Душанка Матовић
 32. Јанко Радовановић