Go to Top

Информације око полагања пријемног испита за ученике који уписују информатички смер

Поштовани,

Са циљем успешне реализације пријемног испита за одељења ученика са посебним способностима за рачунарство и информатику дајемо вам неколико неопходних информација.

1. Пријемни испит се полаже у Гимназији у Краљеву где пријављени ученици треба да буду у 9.15 часова

2. Превоз пријављених ученика је организован од стране Гимназије у Рашки и ОШ „Јосиф Панчић“ у Баљевцу.

3. Ученици ОШ „Јосиф Панчић“ у Баљевцу полазе у 7.30 часова испред школе

4. Остали ученици полазе из Рашке у 7.15 часова испред ТЦ „ИДЕА“

5. Гимназија у Краљеву истиче Јединствени списак ученика у холу школе и на вратима учионица.
Јединствени списак подразумева, да се ученици наводе по азбучном реду и да тако попуњавају учионице, односно друга места полагања.

6. Пријемни испит се организује на следећи начин
Шифрирање радова
Долазак дежурних у 9.00
Долазак ученика у 9.15
Долазак прегледача у 12.00
Унос података и објављивање на сајту од 15.00
Прегледачи прегледају око 30 тестова
Дежурни наставници не смеју бити наставници математике.

7. Ученици морају имати ђачку књижицу са фотографијом

8. Ученици могу имати флашицу воде и прибор за рад: лењир, троугао, угломер, шестар, оловка хемијска, оловка графитна, гумица и калкулатор са основним рачунским операцијама (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење).
Не може се користити калкулатор на мобилном телефону.
Мобилни телефони су забрањени.

Гимнaзиjа у Краљеву ће обезбедити празне папире оверене печатом школе (по 2 по ученику) уколико је потребно за помоћни рад. Тај папир се не предаје.

Гимназија у Краљеву шаље резултате другим гимназијама.

На сајт школе поставити резултате – само ако су шифрирани (заштита података о личности).

У холу школе се истиче списак са именом и презименом кандидата и резултатом пријемног.