Go to Top

септембар 2021

Онлајн настава

На основу процене епидемиолошке ситуација на територији наше општине, Тим за праћење и координисање примене мера у раду школа  донео је одлуку да сви ученици средњих школа на територији наше општине прелазе на онлајн наставу од понедељка 13.септембра 2021.године (МОДЕЛ 3). Настава у Гиманзији одвијаће се путем већ изабране платформе за учење (Гуг учионица) и реализоваће се по постојећем распореду. Часови почињу у 8,00. Обавеза свих ученика је да се …Read More

Одељенске старешине у школској 2021/22

ОДЕЉЕЊЕ                СМЕР ОДЕЉЕНСКИ СТАРЕШИНА 1 а ИТ Ана Поповић 1 б природно-математички Ана Мишовић 1в природно-математички Марица Вуковић 1г друштвено-језички Радољуб Маричић       2а ИТ Тијана Лазовић 2б природно-математички Љиљана Милосављевић 2в природно-математички Звездана Кузмановић 2г друштвено-језички Милица Рајовић       3а ИТ Љиљана Дражовић 3б природно-математички Соња Марковић 3в природно-математички Бранка Цветић 3г друштвено-језички Смиљана Миленковић       4б природно-математички Љиљана Маринковић 4в природно-математички …Read More

Почетак школске године

Гимназија у Рашки дочекала је спремно почетак нове школске 2021/22. У школу је уписано укупно 105 ученика првог разреда. Прваке су у новој школи дочекале одељенске старешине које су прозвале ученике по одељењима и увеле их у  учионице. Одељенске старешине првог разреда су: Ана Поповић, Ана Мишовић, Марица Вуковић и Радољуб Маричић. Ученицима су се обратиле директорка школе Јованка Луковић и педагог Марина Милошевић. Пожелеле су им срећну и успешну …Read More

Опремљеност

Задатак школе као образовно-васпитне установе састоји се у томе да прати промене у свету. Како напредује технологија и мења се свет, тако се мења и опремљеност школа. Гимназија има укупно 15 одељења у школској 2021/22.години. Све учионице су модерно опремљене, свака има белу магнетну таблу и лаптоп рачунар. Инвентар је потпуно нов, модеран и у складу са постојећим  трендовима. Кабинети за информатику опремљени су рачунарима, штампачима и осталом потребном опремом. …Read More

Списак наставника

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА МЕИЛ АДРЕСА Јованка Луковић Директор школе direktor@gimnazijaraska.edu.rs Душица Димитријевић секретар Марина Милошевић педагог pedagog@gimnazijaraska.edu.rs Душица Сретеновић библиотекар dusica.sretenovic0204@gmail.com   СПИСАК  ПРОФЕСОРА ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА МЕИЛ АДРЕСА СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Ана Поповић  1 а, б, в; 3 б, в anapopovic788@gmail.com Тијана лазовић 2 а, б, в, г; 3 а, г tijanal@yahoo.com Зорица Чешљарац 1 г; 4 б zorica.cesljarac@gmail.com Сања Миловић 3 …Read More