Go to Top

октобар 2020

Пројекат државне матуре

О ПРОЈЕКТУ ДРЖАВНЕ МАТУРЕ Пројекат државне матуре (Унапређење квалитета образовања кроз увођење испита на крају средњег образовања) иницирало је Министарство просвете, науке и технолошког развоја, а реализује се уз финансијску и техничку подршку Европске уније, која је за спровођење пројекта донирала 3,7 милиона евра. Кроз пројекат се пружа подршка за припрему, тестирање и увођење завршног и матурских испита на крају средњег образовања у целокупан образовни систем. Резултати који би требало …Read More