Go to Top

Списак наставника

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА МЕИЛ АДРЕСА
Јованка Луковић Директор школе direktor@gimnazijaraska.edu.rs
Душица Димитријевић секретар
Марина Милошевић педагог pedagog@gimnazijaraska.edu.rs
Душица Сретеновић библиотекар dusica.sretenovic0204@gmail.com

 

СПИСАК  ПРОФЕСОРА

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА МЕИЛ АДРЕСА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Ана Поповић  1 а, б, в; 3 б, в anapopovic788@gmail.com
Тијана лазовић 2 а, б, в, г; 3 а, г tijanal@yahoo.com
Зорица Чешљарац 1 г; 4 б zorica.cesljarac@gmail.com
Сања Миловић 3 в, 4 в sanjalazo76@gmail.com
Драгана Рогановић 4 а dacaroganovic@gmail.com
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК Љиљана Милосављевић 2 а, б, в, г; 4 а, б, в Ljiljanamilissavljevic60@gmail.com
Соња Марковић ed.centar@hotmail.com
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК Смиљана Миленковић 1 г; 2 б, г; 3 б, г; 4 б, г smiljana.kov@gmail.com
Едина Тахировић 1 б, в; 2 б, в; 3 б, в; 4 в, г edinatahirovicfr@gmail.com
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК Смиљана Миленковић 1 б, г; smiljana.kov@gmail.com
Едина Тахировић 1 в, 2 г edinatahirovicfr@gmail.com
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК Анђела Стефановић 1 б, в, г; 2 б, в, г; 3 б, в, г; 4 а, б, в anstefanovic161@gmail.com
СОЦИОЛОГИЈА Ивана Павловић 4 б, в, г ivanapavlovic036@yahoo.com
ПСИХОЛОГИЈА Милица Рајовић 2 а, б, в, г; 3 а socanacrajovicmilica@gmail.com
ФИЛОЗОФИЈА Марија Радојковић 3 б, в, г; 4 б, в, г marijaradojkovic988@gmail.com
ИСТОРИЈА Марица Вуковић 1 а,б,в,г; 2 г; 3 б,в,г; 4 г vukmari67@gmail.com
Радољуб Маричић 2 а, б, в laleraska@gmail.com
ГЕОГРАФИЈА Радољуб Крсмановић 1 б; 2 а, б, в, г bradoljub@gmail.com
Јелена Вељковић 1 в, г jmnveljkovic@gmail.com
Петар Петровић 1 а; 3 б, в, г profpetarpetrovic@gmail.com
БИОЛОГИЈА Звездана Кузмановић 1 б, в, г; 2 б, в, г; 4 б, в zvezdana15@gmail.com
Бранка Цветић 3 а, б, в, г bcvetic68@gmail.com
МАТЕМАТИКА Слободан Стојановић 2в, г; 4 б, в boban19561011@gmail.com
Љиљана Дражовић 3 а, б, в; 4 г ljiljanadrazovic@gmail.com
Светлана Вељовић 1 а, б, в, г svetlana_petrovic_kg@yahoo.com
Ана Томовић 2 а, б, г anatomovic5@gmail.com
ФИЗИКА Надица Вељовић 2 б, в; 4 б, в, г nadicaveljovic10@gmail.com
Ирена Мутавџић 2 а; 3 а, б, в straminja@gmail.com
Зоран Јовановић 1 а, б, в, г; 2 г; 3 г zoki_zmaj@hotmail.com
ХЕМИЈА Ана Мишовић 1 а,б,в; 4 б, в ana.misovic8@gmail.com
Јовица Павловић 1 г; 2 а, б, в, г;3 б, в pa.jo.auto@gmail.com
ИНФОРМАТИКА Миљан Бабић 2 б, г; 3 б, в, г; 4 б,в,г grafitraska@hotmail.com
Владан Секулић 1 б, в, г nnundzi@gmail.com
Тамара Чоловић 1 б, в, г; 2 б,в; tcolovic86@gmail.com
ПРОГРАМИРАЊЕ Тамара Чоловић 1 а tcolovic86@gmail.com
Наташа Милосављевић 3 а natasaglisovic@gmail.com
Ана Томовић 2 а anatomovic5@gmail.com
ПРИМЕНА РАЧУНАРА Владан Секулић 1 а; 2 а nnundzi@gmail.com
Милица Ћурчић 3 а
РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ Владан Секулић 1 а nnundzi@gmail.com
ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ Владан Секулић 2 а nnundzi@gmail.com
ОБЈЕКТИВНО ОРИЈЕНТИСАНО ПРОГРАМИРАЊЕ Иван Премовић 3 а
БАЗЕ ПОДАТАКА Милица Ћурчић 3 а
МУЗИЧКА КУЛТУРА Милош Бељаковић 1 а, б, в, г; 2 б, в milosbeljakovic@gmail.com
Борко Зечевић 2 г, 3 г, 4 г
ЛИКОВНА КУЛТУРА Борко Зечевић 1 б, в, г; 2 б, в, г; 3 г; 4 г zekoborko@gmail.com
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Светлана Деспотовић 1 а, б,в,г; 2 а, б; 4 б ceca1273@gmail.com
Дијана Кнежевић 2 в, г; 4 г strahinjastasa13@gmail.com
Данило Јосијевић 3 а, б, в, г bacodunja10@gmail.com
Слободан Симовић 4 в
ВЕРСКА НАСТАВА Немања Тимотијевић 1,2,3,4
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Љиљана Маринковић 2 б,в; 4 б ljiljanamarinkovic80@gmail.com
Марија Радојковић 2 а, г; 3 а, б,в,г; 4 в, г marijaradojkovic988@gmail.com
Радољуб Маричић 1 а, б, в, г laleraska@gmail.com

 

ИЗБОРНИ  ПРОГРАМИ

ПРЕДМЕТ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА ОДЕЉЕЊА МЕИЛ АДРЕСА
Језик, медији и култура Зорица Чешљарац 1 г  
Ивана Павловић 1 б, в
Сузана Читлучанин 2 б, в
Уметност и дизајн Андријана Шарац 1 б,в,г; 2 б,в,г velibor.sarac036@gmail.com
Примењене науке 1 Бранка Цветић 3 б, в, г
Ана Мишовић 4 б, в
Примење науке Зоран Јовановић 1 б, в
Душица Сретеновић 3 б,г; 4 б,в,г
Примењене науке 2 Милица Ћурчић 3 б,в,г; 4 б,в
Образовање за одрживи развој Душица Сретеновић 3 б,в; 4 б,в,г
Религије и цивилизације Радољуб Маричић 3 в
Ивана Павловић 3 б, г; 4 б, в, г
Сузана Читлучанин 2 б, в
Методологија научних истраживања Ивана Павловић 4 б, в
Здравље и спорт Дијана Кнежевић 1 г
Слободан Симовић 1 г
Милица Рајовић 1б; 2 б, в, г

 

Podelite sa prijateljima