Go to Top

Пројекат обогаћеног једносменског рада

На основу предложених модела програма и активности и анализе постојећих ресурса у основним и средњим школама које у школској 2019/20. остварују образовно – васпитни рад у једносменској организацији, надлежне школске управе су предложиле министру основне и средње школе за увођење различитих модела програма и активности у једносменској организацији рада са циљем пружања додатне образовно – васпитне подршке у учењу и развоју ученика у школској 2020/21. години.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић донео је Решење којим се Гимназија у Рашки одређује за једну од школа у којој ће се у школској 2020/21. години остваривати различити модели програма и активности у једносменској организацији рада са циљем пружања додатне образовно – васпитне подршке у учењу и развоју ученика.

Podelite sa prijateljima