Go to Top

Промена календара образовно-васпитног рада у основним и средњим школама

Република Србија

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
КАБИНЕТ МИНИСТРА

Број : 601-00-9/2/2020-0 1
Датум: 26.03.2020. године
Београд

Немањина 22-26

ОСНОВНА ШКОЛА СРЕДЊА ШКОЛА – Директору

ПРЕДМЕТ: Обавештење о измени Правилника о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину и Правилника о календару образовно- васпитног рада cредње школе за школску 2019/2020. годину

Поштована/-и,

У складу са чланом
28. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник
РС, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон и 6/2020), имајући
у виду актуелно ванредно стање на целој територији Републике Србије, донета је одлука о
промени Правилника о календару
образовно-васпитног рада основне
школе за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/19) и Правилника о календару образовно-васпитног рада средње школе за школску 2019/2020. годину („Службени гласник РС – Просветни
гласник“, бр. 5/19). Ова промена је у функцији оптималног и рационалног коришћења времена ученика у
периоду када је планиран пролећни
распуст, а који нема своју сврху и значај у условима ванредног стања.

Подсећамо, за основне
школе у Републици Србији, изван територије АП Војводина,
пролећни распуст је планиран у периоду од 13. до 20. априла 2020. године, а први радни дан би
био уторак 21. април 2020. године, а за средње школе у периоду од 15. до 20. априла 2020., а први радни
дан би био уторак 21. април 2020. године.

У
ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је
јавни градски и међуградски превоз готово укинут, када су прекинути туристички, културни
и спортски садржаји, сматрамо да дане предвиђене за пролећни

У ситуацији ванредног стања и низа мера које се односе на контролу кретања грађана, када је јавни градски и међуградски превоз готово укинут, када су прекинути туристички, културни и спортски садржаји, сматрамо да дане предвиђене за пролећни распуст треба искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће.

распуст треба
искористити за учење и да би прекидање похађања наставе на даљину било на штету
ученика, који свакако морају да буду у кругу породице и са што мање социјалних контаката у кући и ван куће.

У складу са наведеним, планирана
промена календара огледа се у следећем:

  • За основне школе: од 13. до 16. априла 2020. (понедељак-четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

  • За средње школе: 15. и 16. априла 2020. (среда и четвртак) – настава на даљину према најављеном распореду часова и друге активности које школе планирају за ученике;

За основне и средње школе: од 17. до 20. априла 2020. (петак-понедељак) – пригодни едукативни садржаји у вези са празником и садржаји који су
функцији квалитетног
коришћења слободног времена ученика;

За основне
и средње школе:
од 21. априла 2020. (уторак) – наставак
похађања наставе на даљину.

Представљена промена календара
образовно-васпитног рада у основној и средњој школи омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских
активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.

О промени календара образовно-васпитног рада потребно је да обавестите
све запослене, ученике и њихове родитеље, односно
законске заступнике.

Срдачно,
МИНИСТАР
Младен Шарчевић

 

 

Podelite sa prijateljima