Go to Top

Пријемни испит из математике за информатичко одељење

СТРУЧНО УПУТСТВО ЗА УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2022-2023Пријемни испит за упис ученика у одељење са посебним способностима за рачунарство и информатику одржаће се у Гимназији Рашка у суботу, 21. маја 2022. године, са почетком у 10 часова (испит траје два сата).

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику ученик полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, ученик може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.
Ученик који положи пријемни испит за упис у одељење за ученике са посебним способностима за математику има право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику у гимназији.
Ученик је положио пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКА ЗА РАД НА ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ
За рад је предвиђено 120 минута. У задацима у којима пише Прикажи поступак потребно је приказати поступак решавања. Задатке не мораш да радиш према редоследу којим су дати.
Коначне одговоре и поступак напиши хемијском оловком. Током рада можеш да користиш графитну оловку, гумицу, лењир, троугао, шестар и калкулатор са основним рачунским операцијама: сабирање, одузимање, множење, дељење и проценат (сви други калкулатори нису дозвољени за коришћење). Не може се користити калкулатор на мобилним телефонима.
Пријемни испит се одржава 21.5.2022. год. са почетком у 10 сати.
Ученици су у обавези да буду 30 минута раније испред главног улаза у школу.
Обавезна је ђачка књижица са овереном фотографијом ученика.
Обавезан је идентификациони број ученика, који треба да је налепљен испод фотографије ученика у ђачкој књижици.

 

Podelite sa prijateljima