Go to Top

Опремљеност

Задатак школе као образовно-васпитне установе састоји се у томе да прати промене у свету. Како напредује технологија и мења се свет, тако се мења и опремљеност школа. Гимназија има укупно 15 одељења у школској 2021/22.години. Све учионице су модерно опремљене, свака има белу магнетну таблу и лаптоп рачунар. Инвентар је потпуно нов, модеран и у складу са постојећим  трендовима. Кабинети за информатику опремљени су рачунарима, штампачима и осталом потребном опремом. Кабинети за биологију, физику и хемију имају сав неопходан материјал за извођење модерне наставе. Учионице за два информатичка одељења у потпуности су опремљене рачунарима и пројекторима што олакшава наставни процес, а и ученике припрема за њихово будуће занимање. Трудимо се да осавременимо холове и улепшамо их ученичким радовима. Ове године наше холове красе слике ученице. Овако шаљемо поруку ученицима да су прихваћени, да се њихов труд исплати и да се примећују њихови таленти.

Школска библиотека има велики број наслова. Ученици могу пронаћи књиге које читају у оквиру обавезне школске лектире, али и многе друге садржаје који их занимају.

О лепоти и уређености наше Гимназије брине велики број људи, а међу њима су и наши ученици.

Хвала за то!

Podelite sa prijateljima