Go to Top

Незванични резултати пријемног испита

 

Р.бр

 

ШИФРА
УЧЕНИКА
Бр.
бодова
Да ли је ученик положио пријемни испит
1. 26652421 75 НЕ
2. 71364992 131 ДА
3. 58956235 47 НЕ
4. 90424766 202 ДА
5. 71243079 210 ДА
6. 82316539 131 ДА
7. 64785739 68 НЕ
8. 30238402 133 ДА
9. 56700646 131 ДА
10. 64755700 162 ДА
11. 94241242 202 ДА
12. 11954660 132 ДА
13. 77054039 147 ДА
14. 95318389 75 НЕ
15. 55733653 165 ДА
16. 99870611 121 ДА
17. 97152941 157 ДА
18. 74877552 98 НЕ
19. 97913885 127 ДА
20. 92292838
21. 38103847 163 ДА
22. 55810324 188 ДА
23. 77312113 202 ДА
24. 56296507 141 ДА
25. 94540038
26. 84201394 83 НЕ

Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемног испита достављају се  школској комисији, 16.06.2020. од  1000 h – 1600 h уторак.

Podelite sa prijateljima