Go to Top

Матура 2020 преглед активности

ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ ВЕЗАНИХ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 2020.ГОД.

– ЈУНСКИ РОК –

 

 

 • 25-29.05.2020: припремна настава за матурски испит

 

 • Од 28. до 29. маја: Предаја матурских-изборних радова у три примерка (секретаријат)

 

01.06.2020. у 8.00 часова:        Поправљање оцена за ученике четвртог разреда

– 01.06.2020. у 13.00 часова:          Седнице Одељењских већа

Напомена:       Датум који треба ставити на сведочанство је 01.06.2020.

Истог дана ће се поделити деловодни бројеви.

 

–     03.06.2020. у 8.00 часова: Подела сведочанстава.

 • 01.06.2020. чланови комисија матурског изборног домаћег рада подижу радове (секретаријат) како би их благовремено прегледали, оценили и припремили за усмену одбрану 8. и 9. јуна

 

 • 04.06.2020. у 9.00 часова: Писмени испит из српског језика и књижевности по приложеном распореду

 

 • 06.06.2020. у 00 часова: Писмени испит из енглеског језика или другог страног језика по приложеном распореду

 

 • 06.06.2020. у 00 часова: Писмени испит из математике по приложеном распореду

 

– 04.06.2020. у 8.00 часова – Испитни одбор за српски језик

– 06.06.2020 у 8.00 часова – Испитни одбор за стране језике

– 06.06.2020. у 9.00 часова – Испитни одбор за математику

 

Напомена: предметни наставници да благовремено припреме шест тема (текстова, група задатака), а пред испит изабрати четири.

 

 • До 08.06.2020. у 10.00 часова: Писмене матурске испите из српског језика и књижевности прегледати комисијски и оценити са потписима чланова комисије;

Унети, у записнике полагања матурског испита,оцену са потписима чланова комисија.

Председници комисија да их сређене врате у секретаријат најкасније до 10.00 часова.

 • До 10.06.2020. у 12.00 часова: Писмене матурске испите из математике и из страних језика прегледати комисијски и оценити са потписима чланова комисије;

Унети, у записнике полагања матурског испита,оцену са потписима чланова комисија. Председници комисија да их сређене врате у секретаријат најкасније до 12.00 часова.

 

 –     8. и 9.јуна 2020. Усмена одбрана матурског рада по приложеном распореду

 

 • 06.2020. у 13.00 часова: Седница Испитног одбора ( обавезно присуство председника испитних комисија, испитивача и разредних старешина ), са дневним редом: утврђивање успеха са матурског испита. Разредне старешине да припреме извештај за сваког ученика по записницима за седницу.

                        Напомена: На дипломама писати датум 11.06.2020. (седница Испитног одбора), а                                                   деловодни бројеви биће дати тог дана.

 • 06.2020. у 14.00 часова: седница Наставничког већа
 • и 12.06.2020.- штампање диплома
 • 06. 2020.- подела диплома

 

Напомена: уколико буде промена, бићете благовремено обавештени.

 

 

У Рашки, 26.05.2020.                                                                                                           Директор

Podelite sa prijateljima