Go to Top

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит

Од понедељка до понедељка наредне недеље
од 15. до 22.04.2024. године, до 16:00

Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу
www.mojasrednjaskola.gov.rs (МСШ), за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге
законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и
добили су десетоцифрену шифру и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге
законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства
Петак и понедељак
19. и 22.04.2024. године, 09:00-16:00
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у матичним основним
школама и непосредно у средњим школама у којима је организовано полагање
пријемних испита

Podelite sa prijateljima