Go to Top

Друштвено-језички смер

За онога ко жели да, након средње сколе, упише неки од факултета са подручја друштвених наука, права, историје, социологије, или да студира књижевност, језике, журналистику, историју уметности и њима сродне садржаје, уписивање друштвено-језичког смера гимназије је прави избор. Поред српског језика и књижевности, најзаступљенијег предмета у фонду наставних часова, у гимназији се уче четири језика. То је једина школа која ученицима, од прве године пружа могућност да се истовремено усавршавају у енглеском и латинском језику, и да као други страни језик, који ће учити све четири године, одаберу немачки или француски.

Знања која током школовања стекну из филозофије, психологије, социологије, ликовне и музичке уметности од немерљивог су значаја, не само за њихово даље школовање, него и за изградњу битних нивоа њихове опште културе и ширину интелектуалног размишљања.

I година
Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик – 2 часа седмично
Други страни језик – 2 часа седмично
Латински језик – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 4 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 2 часа седмично
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

II година
Српски језик и књижевност – 4 часа седмично
Први страни језик  – 3 часа седмично
Други страни језик – 2 часа седмично
Латински језик – 2 часа седмично
Психологија – 2 часа седмично
Историја – 2 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 3 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Хемија – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – блок настава
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

III година
Српски језик и књижевност – 5 часова седмично
Први страни језик  – 5 часова седмично
Други страни језик – 2 часа седмично
Филозофија – 2 часа седмично
Историја – 3 часа седмично
Географија – 2 часа седмично
Биологија – 2 часа седмично
Математика – 2 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично

IV година
Српски језик и књижевност – 5 часова седмично
Први страни језик  – 4 часа седмично
Други страни језик  – 2 часа седмично
Устав и права грађана – 1 час седмично
Социологија – 3 часа седмично
Филозофија – 3 часа седмично
Историја – 3 часа седмично
Математика – 2 часа седмично
Физика – 2 часа седмично
Рачунарство и информатика – 1 час седмично + блок настава
Музичка култура – 1 час седмично
Ликовна култура – 1 час седмично
Физичко васпитање – 2 часа седмично
Верска настава / Грађанско васпитање – 1 час седмично